این بخش به منظور احترام به حقوق مشتری و بررسی کلیه شکایات شما ایجاد شده است.

از طریق فرم زیر می‌توانید شکایات خود را برای ما ارسال نمایید تا در سریع ترین زمان ممکن همکاران ما با شما تماس گرفته و موضوع را پیگیری کنند.


    درصورت نیاز عکس و یا فایلی که حرف شما را اثبات کند ارسال نمایید