فرش های چاپی

  • پادری چاپی: شامل سایزهای 46x76 سانتی متر و 46x109 سانتی متر
  • فرش چاپی: شامل سایزهای 1x1.5 و 1.5x2.25 متر

فرش چاپی (105)

پادری چاپی (180)

زیر دسته بندی پادری چاپی

دسته بندی پادری ها بر اساس طرح های مختلف

پادری چاپی گل (25)

پادری چاپی عریض (37)

پادری چاپی سنتی (20)

پادری چاپی آشپزخانه (56)

زیر دسته بندی فرش چاپی

دسته بندی فرش های چاپی بر اساس طرح های مختلف

فرش چاپی مدرن (17)

فرش چاپی گل (7)

فرش چاپی سنتی (18)

فرش چاپی آشپزخانه (63)

سبد خرید
فروشگاه
0 علاقه مندی
0 محصول سبد خرید
خانه